image

هشدار در مورد اسپری ها ومایعات ضدعفونی کننده

تاریخ انتشار: 1399/03/23

هشدار در مورد اسپری ها ومایعات ضدعفونی کننده

با توجه به هجوم ویروس کرونا به غالب شهرهای کشور، بروزشرایط نامطلوب، والزام مؤکد شهروندان مبنی بر رعایت اصول بهداشتی، از جمله، ضدعفونی کردن مستمر دست ها وسطوح با مایعات و اسپری های ضد عفونی کننده ، که الکل غالباً جزء تشکیل دهنده آنهاست، و از آنجا که هر مایع قابل اشتعال نظیر الکل، در حالت اسپری، از منظر آتشگیری یا انفجار، بسیار خطرناکتراز حالت مایع خواهد بود ، لطفاً نکات زیر را درنگهداری و استفاده از اینگونه ضدعفونی کننده ها جهت پیشگیری از آتش سوزی یا انفجارجدی بگیرید :

    به مقدار مورد نیاز و مصرف خریداری کرده و از انبار و نگهداری بیش از حد نیاز آن ، به ویژه در فضای بسته خودداری کنید . 
    درصورت استفاده در اتومبیل یا فضای بسته کوچک، حتماً پنجره ها را به منظور جابجائی هوا باز نگهدارید وتازمان تهویه هوا، ازباز نمودن سوئیچ و استارت زدن، یا استفاده از هرگونه منبع افروزش خودداری نمائید.  
    آن را در نزدیکی شعله های باز ، گرمای زیاد و سیگار روشن استفاده نکنید.
    بر روی سطوح داغ و نزدیکی شعله های باز نظیرگاز و سماور و ... استفاده نشود .
    از دسترس کودکان و اطفال دور کنید .
    از تماس آن با چشم ها جلوگیری نمائید .
    در هنگام تهیه محلول ضد عفونی ، نکات ایمنی را رعایت کرده و در حضور کودکان این کار را انجام ندهید .
    دستمال و وسایل تنظیف بکار برده شده و آغشته به الکل را پس از استفاده، در ظروف سربسته نگهداری و در اسرع وقت دور بیاندازید .
    در صورت آتش گرفتن، با استفاده از خاموش کننده اطفاء نمائید .

اگر علاقه مند هستید در حوزه ایمنی مطالب بیشتری را مطالعه کنید، به سایت جدید ما مراجعه کنید 

 https://safecityhse.com/category/safe-city-magazine/

پیام خود را ارسال نمایید

image