image

فلش آور 

تاریخ انتشار: 1399/03/23

فلش آور این پدیده ، خطرناک ترین لحظه حریق است. زمانی که اتاق سریعا و با حالت انفجاری شعله ور می شود ، فلش آور اتفاق افتاده است . از نقطه نظر عملی ، این پدیده به علت بازخورد تابشی حرارت اتفاق  می افتد .
  گرمای برخاسته از حریق توسط دیوار فوقانی ( سقف) و محتویات اتاق، جذب شده و دمای گازهای قابل اشتعال و اثاثیه منزل را تا دمای خود بخود سوزیشان بالا می برد. این بالا رفتن دما ، باعث بروز فلش آور می شود.


فلش آور ، چندین تغییر اساسی در حریق را نشان می دهد :
1- این پدیده پایانی بر یک عملیات مفید جستجو و نجات است . به عبارت دیگر باعث مرگ هر فرد محبوسی در اتاق شعله ور خواه آتش نشان و خواه افراد دیگر می شود .
 2- همچنین پایان استفاده از خاموش کننده دستی برای اطفاء حریق را نشان می دهد . بعد از وقوع فلش آور نیاز به اطفاء با شلنگ آب است .
3- پایان مرحله اول حریق ( مرحله رشد )و شروع مرحله دوم احتراق( مرحله گسترش حریق) را خبر می دهد   
 4-در نهایت ، فلش آور بیان کننده تغییر وضعیت حریق از محتویات اتاق به خود ساختمان است  این حالت ، شروع خطر ریزش آوار است . خطر بالقوه ریزش آوار از مرحله گسترش حریق شروع شده و در مرحله افت ( حتی بعد از خاموش شدن حریق ) به اوج خود می رسد  .

برای مطالعه ادامه مطالب بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ادامه مقاله فلش آور

 

اگر علاقه مند هستید در حوزه ایمنی مطالب بیشتری را مطالعه کنید، به سایت جدید ما مراجعه کنید 

 https://safecityhse.com/category/safe-city-magazine/

پیام خود را ارسال نمایید

image