image

آموزش

بیانیه آموزش:
      گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن با عنایت بر این باور که آموزش رکن اصلی گسترش و توسعه خدمت رسانی می باشد، این گروه  بمنظور ارتقاء مهارتها و توانمندیها و شایستگی ، سیستم آموزشی خود را با الگوبرداری از استاندارد ISO10015 طراحی نموده است و از طریق بهره گیری از تکنولوژی روز و نرم افزارهای کاربردی مناسب، بدنبال دستیابی به اهداف کلان ذیل می باشد:
•    بهبود فرآیند آموزش و سطح رضایتمندی فراگیران از طریق ایجاد ارتباط مؤثر
•    تولید دانش در گروه  از طریق ارائه مقالات، کتب وسایر فعالیتهای دانشی

 

اهداف گروه در زمینه آموزش
آموزش يك فرايند چهار مرحله‌اي است. يك فرايند آموزش برنامه‌ريزي شده و سيستماتيك مي‌تواند سهم بسزايي در كمك به سازمانها در جهت توسعه و بهبود توانايي‌هايش براي رسيدن به اهداف كيفي داشته باشد.  از اهداف این گروه آموزش هدایت شغلی، و ارائه خدمات مرتبط در راستای :خدمات مهندسی و مدیریت ایمنی ، آتش نشانی ، محیط زیست ، سلامت وبهداشت (عمومی ، روانی و صنعتی) ، انرژی، فنی مهندسی، امداد و نجات، بازرسی ، روابط کار، سیستمهای حفاظتی، حقوق و بیمه ، در بخشهای : عمومی ، خصوصی ، خدماتی ، اداری و صنعتی به منظورارتقاء سطح ایمنی وامنیت، سلامت،بهداشت، و دانش فنی مجموعه های شهری و صنعتی  از طریق افزایش سطح توانایی، دانش ، مهارت و شایستگی های شغلی برای ارائه خدمات مطلوبتر می باشد  . روزآمد سازی ، توانمند سازی و توسعه دانش ، بینش ، مهارت ، نگرش معنوی ، بصیرتی کلیه اقشار ،سازمانها و ارگانهای تولیدی و خدماتی جامعه با استفاده از دانش فنی و تجربه کارشناسان از جمله اهداف گروه می باشد .

 

نحوه ارائه خدمات آموزشی 

 این گروه در راستای نیل به اهداف یاد شده نسبت به برگزاری دوره های آموزشی  به صورت عمومی و تخصصی در زمینه های ذکر شده با ارائه گواهینامه های معتبر و قانونی و بکارگیری فضاهای آموزشی مناسب و همچنین ارائه آموزش های غیر حضوری به صورت کاملا تخصصی و اعزام استاد و مدرس در محل های مورد تقاضای شرکت ها و ارگان ها  اقدام می نماید.

 

روش اجرایی

 کلیه آموزش هایی که توسط گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن برگزار می گردد بر پایه استاندارد ISO10015  اجرایی می گردد.

 

 

 

 

برای دیدن محصولات آموزشی  ما لطفا به لینک زیر در سایت جدید ما مراجعه کنید 

 

 

 

 

پیام خود را ارسال نمایید

image