image

اهم فعالیت های گروه

برگزاری دو  دوره آموزشی علت یابی حریق با همکاری با استانداری و جهاد دانشگاهی اصفهان در سال 1397

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی در صنعت ساختمان با همکاری نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شهریور ماه 1398

عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن صنفی مسٔولین ایمنی در خصوص برگزاری دوره های مسٔول ایمنی و ارزیابی ریسک 

عقد تفاهم نامه با شرکت بیمه ایران در خصوص مشاوره ایمنی 

عقد تفاهم نامه با دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و ارایه خدمات مشاوره و برنامه ریزی دوره های آموزشی 

ارایه طرح های ایمنی و آتش نشانی برای شهرداری های گز - نطنز - زرین شهر توسط مشاوران گروه 

 

 

پیام خود را ارسال نمایید

image