image

صلاحیتها و تفاهم نامه ها

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علمی کاربردی شهرداری 

 

 

صلاحیت مشاوره آموزش ایمنی  از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 

صلاحیت آموزش ،یازرسی و مشاوره ایمنی و آتش نشانی  از سازمان آتش نشانی

 

پیام خود را ارسال نمایید

image