image

دوره های حضوری

image
image

آشنایی با قوانین و مسئولیت های مهندسی در حوزه ایمنی و آتش نشانی در صنعت ساختمان

اطلاعات بیشتر
image

سومین دوره تخصصی بررسی علل حریق اینجا کلیک کنید 

اطلاعات بیشتر
image

دوره 40 ساعته مسئولین ایمنی و 16 ساعته ارزیابی ریسک ویژه متقاضیان فعالیت به عنوان مسئول ایمنی

اطلاعات بیشتر
image

اصول فرماندهی عملیات آتش نشانی

اطلاعات بیشتر
image

دوره آموزشی یک روزه ایمنی و بهداشت کار در عملیات تخریب و گودبرداری در پروژه های عمرانی

اطلاعات بیشتر
image

کلیات اطفاء حریق و راههای پیشگیری   

اطلاعات بیشتر
image

دوره های پیشنهادی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

اطلاعات بیشتر
image

استفاده از تکنیکهای مهندسی ایمنی جهت کاهش حوادث صنعتی

اطلاعات بیشتر